نازناو:  وشه‌ی تێپه‌ڕبوون:  چوونه‌ژووره‌وه‌  |  به‌ئه‌ندام بوون

#1 2011-04-15 10:45:51

WaFaY
هه‌ژماری ڕاگیراو‌
kurdistan2
dlteng
ناوى ڕاستى: هه‌ڵۆ
شوێن: كوردستانه‌كه‌م
ڕێكه‌وتی به‌ ئه‌ندامبوون‌: 2010-12-15
دواترین سه‌ردان: 2011-09-16
په‌یامه‌كان: 4220
ده‌نگدان :   80 
ویبگه‌
Windows7Safari

هه‌موو ناوه‌ كوردیه‌كان بۆ ( كچان و كوران )

پیتی ئ

نـاوی كـوڕان

ئاباسا

ئابێتین

ئاپۆ

ئاترۆ

ئاتور

ئاخێز

ئادا

ئاداد

ئادان

ئادۆ

ئادیامان

ئادیان

ئارا

ئاراد

ئارارات

ئاراز

ئاراس

ئاراسن

ئارام

ئاران

ئاره‌وان

ئارباكۆ

ئارتین

ئاردا

ئارزی

ئارژنگ

ئارسان

ئارشام

ئارشۆ

ئاركاس

ئاركی

ئارگۆن

ئارمانج

ئارمانكۆ

ئارمین

ئارناس

ئاروون

ئاروین

ئارۆ

ئارهان

ئاری

ئاریا

ئاریاس

ئاریام

ئاریان

ئاریتما

ئاریكار

ئاریوان

ئاریۆ

ئارێز

ئارێش

ئازا

ئازاد

ئازار

ئازاسه‌ر

ئازۆ

ئاژوان

ئاژیان

ئاژین

ئاسا

ئاسالان

ئاسه‌وار

ئاستیاك

ئاسنگه‌ر

ئاسووده

ئاسووان

ئاسۆ

ئاسۆس

ئاسیم

ئاشه‌وان

ئاشۆ

ئاڤدین

ئاڤزین

ئاڤزێم

ئاكار

ئاكام

ئاكران

ئاكرێ

ئاكۆ

ئاگا

ئاگادار

ئاگری

ئالاز

ئالان

ئاڵاڵ

ئاڵانا

ئامانج

ئامبار

ئامباز

ئامراز

ئامه‌د

ئامشۆ

ئاموود

ئامۆژگار

ئامیار

ئامێد

ئامێدی

ئامێر

ئامێخ

ئاوات

ئاوار

ئاواره

ئاو‌ده‌ل

ئاوه‌ر

ئاوه‌ژێ

ئاوه‌ڵ

ئاوه‌ڵان

ئاوده‌ر

ئاوده‌ل

ئاوده‌نگ

ئاودێر

ئاویه‌ر

ئاوێر

ئاوێستا

ئاوێسه‌ر

ئاهوورا

ئاهووران

ئاهێر

ئایرۆ

ئووریا

ئوورنیوا

ئومێد

ئۆچكان

ئۆرمان

ئۆگر

ئۆیار

ئۆدار

ئه‌ترووش

ئه‌ده‌ب

ئه‌دیسا

ئه‌راسن

ئه‌رتۆش

ئه‌رتیكا

ئه‌رده‌بان

ئه‌رده‌شێر

ئه‌رده‌ل

ئه‌رده‌ڵان

ئه‌رده‌نا

ئه‌رده‌ویل

ئه‌رده‌هان

ئه‌رژنگ

ئه‌رژ‌ه‌نگ

ئه‌رسه‌ن

ئه‌رشیا

ئه‌ركان

ئه‌ركه‌وێن

ئه‌رگۆش

ئه‌رمین

ئه‌روه‌ند

ئه‌زمڕ

ئه‌زمه‌ڕ

ئه‌زین

ئه‌ژده‌هاك

ئه‌ژی

ئه‌ژیر

ئه‌ستوون

ئه‌ستۆ

ئه‌سكه‌نده‌ر

ئه‌سوار

ئه‌شتاد

ئه‌شكان

ئه‌شكۆڵ

ئه‌ڤیندار

ئه‌كراش

ئه‌له‌ند

ئه‌ڵوه‌‌ند

ئه‌لهۆ

ئه‌ڵماس

ئه‌نباز

ئه‌ندیا

ئه‌ندیان

ئه‌ورام

ئه‌وره‌نگ

ئه‌وژه‌ن

ئه‌وگار

ئه‌هوه‌ن

ئه‌یناخ

ئه‌یوان

ئیرازتۆ

ئیره‌وان

ئیزیرتا

ئیقباڵ

ئیلام

ئیلیان

ئێرمان

ئیواز

ئێڵاخناوی كــچان

  ئابدار

ئابوور

ئاته‌گ

ئاتلیا

ئاترۆسا

ئاتۆسا

ئاچان

ئاخڵه

ئادان

ئاراد

ئاران

ئارزیاس

ئاره‌زوو

ئاره‌نان

ئارتمیس

ئارخه‌یان

ئاردا

ئارزی

ئارگۆن

ئارمووش

ئاروا

ئارووت

ئاریانه

ئاریشه

ئارینا

ئارێ

ئارێش

ئازیا

ئازیانه

ئازیز

ئازیزه

ئازیكه‌ند

ئازین

ئاژیان

ئاژین

ئاژینه

ئاسا

ئاسان

ئاسانا

ئاسك

ئاسكۆڵ

ئاسووده

ئاسۆس

ئاسۆك

ئاشتی

ئاشكرا

ئاشمه

ئاشنا

ئافه‌رین

ئافتاو

ئاڤا

ئاڤان

ئاڤاهی

ئاڤزیم

ئاڤی

ئاكار

ئاگا

ئاگرین

ئالاڤ

ئالانه

ئاڵئاڵ

ئاڵا

ئاڵاڵ

ئاڵه‌ك

ئامان

ئامۆش

ئامۆكان

ئامێخا

ئامێدی

ئامێز

ئانا

ئاندرێشه

ئانزان

ئانگو

ئاوا

ئاوات

ئاواز

ئاوه‌ز

ئاوبار

ئاورگ

ئاورینگ

ئاوز

ئاوماڵ

ئاونگ

ئاویه‌ر

ئاوێز

ئاوێزه

ئاوێستا

ئاونگ

ئاهه‌نگ

ئاهووران

ئاهوو

ئایرین

ئۆرفا

ئورفه

ئوسرووش

ئۆبه

ئۆدار

ئۆیار

ئه‌ختان

ئه‌خته‌ر

ئه‌خشاڵ

ئه‌خشان

ئه‌ربووت

ئه‌رخه

ئه‌رخه‌وان

ئه‌رژه‌‌نگ

ئه‌رسان

ئه‌رڤین

ئه‌رگۆش

ئه‌رنه‌واز

ئه‌زنا

ئه‌سپه‌ره

ئه‌سپه‌رێز

ئه‌سپه‌نده‌ر

ئه‌ستریز

ئه‌ستوون

ئه‌ستی

ئه‌ستێ

ئه‌ستێره

ئه‌ستێرك

ئه‌ستێڵ

ئه‌سرین

ئه‌سمه‌ر

ئه‌سمه‌هان

ئه‌شك

ئه‌شكان

ئه‌فتا

ئه‌فتاو

ئه‌ڤراز

ئه‌ڤین

ئه‌گریجه

ئه‌ڵاڵه

ئه‌نوا

ئه‌نووشه

ئه‌نێران

ئه‌وره‌‌نگ

ئه‌وشان

ئه‌وین

ئیلیان

ئێدلبی

ئێرمان

ئێزا

ئێشك

ئێڵاخ

ئێنی

ئێوه‌تپیتی ب

نـاوی كـوڕان

بابان

باپیر

باتاس

باتمان

بادین

بادینان

بادێ

بارام

باربه‌ست

بارزان

بارزین

بارگه‌لی

بازان

بازه‌وان

بازیان

باشوان

باشوور

باڤی

باڤیا

باڤێ

باقی

بالیان

باڵوێز

بامه‌ند

بانگوڵ

باو

باواجی

باوان

باوه

باوه‌ڕ

باهۆز

بایه‌زید

برادۆست

برزوو

برندان

بریكار

بریندار

بڕوا

بڕیار

بزوێن

بزێو

بژار

بلوێر

بلیمه‌ت

بڵباس

بڵند

بوار

بوێژ

بۆتان

بۆران

بۆرگین

بۆسكان

بۆسكین

بۆكان

به‌بان

به‌تلیس

به‌تین

به‌خته‌وه‌ر

به‌ختیار

به‌خشا

به‌درخان

به‌رخه‌وان

به‌رده‌باز

به‌رده‌شان

به‌رده‌ڵان

به‌ردین

به‌رزان

به‌رزه‌ك

به‌رزه‌وار

به‌رزۆ

به‌رزیلان

به‌رزین

به‌ركاو

به‌رگین

به‌روار

به‌رهه‌م

به‌شدار

به‌شێوه

به‌مۆ

به‌نده‌ر

به‌نده‌ن

به‌‌هرام

به‌هێز

به‌یداخ

بیتوێن

بینگۆڵ

بێباك

بێبه‌ش

بێخه‌م

بێدار

بێروون

بیزار

بێژه‌ن

بێستوون

بێشه‌نگ

بێكه‌س

بێكره‌س

بێگله‌ر

بێلتیڤان

بێلیڤه

بیمارناوی كــچان

بابوونه

باتینۆك

باخه‌وان

باخچه

باخڵه

بادانه

باداوه

باده

باده‌وه

بادرخان

باراب

باران

باڕۆڤه

باڕۆشه

باریسان

باڕێزان

باڕێزه

باڕێژه

بازندان

بازێ

باژیلان

باسه‌ره

باسره‌ت

باشیلا

باگیر

بالانه

بالخ

بالیسان

باڵا

باڵنده

باڵین

بانه

بانه‌مان

باوه‌ران

باوه‌شێن

بایه

بایه‌ف

برووسكان

بزه

بزوێن

بژوێن

بژیان

بژێو

بستێ

بسكان

بسكه

بلوومان

بڵێسه

بنار

بناڤێ

بناو

بناوان

بندیان

بوار

بووژانه

بوویان

بۆتیا

بۆسێ

بۆكان

بۆنخۆش

بۆندار

به‌تیه

به‌ختان

به‌خته‌وه‌ر

به‌خشین

به‌رات

به‌رافین

به‌رام

به‌رامه

به‌ربانگ

به‌ربیان

به‌رده‌ری

به‌رده‌ریا

به‌رزی

به‌رزێ

به‌ردڵ

به‌رسیله

به‌رسێڵ

به‌رموور

به‌رهه‌م

به‌ڕه‌زا

به‌ڕۆژ

به‌ڕۆژانه

به‌ڕۆنه

به‌ڕێز

به‌ستام

به‌سته

به‌ستووره

به‌ستێن

به‌سۆز

به‌سیه

به‌فرانبار

به‌فراو

به‌فری

به‌فرین

به‌لار

به‌له‌ك

به‌له‌‌نگاز

به‌ڵێن

به‌ناڤ

به‌نان

به‌ناز

به‌ندان

به‌نده‌ن

به‌نستان

به‌هار

به‌هاره

به‌هارستان

به‌هره

به‌هره‌دار

به‌هره‌ك

به‌هره‌مه‌ند

به‌هێ

به‌یاد

به‌یار

به‌یان

به‌یه‌نه

به‌یبان

به‌یبوون

به‌یخان

بیاره

بیرساف

بیزا

بێساران

بیستری

بێڵه‌وار

بیمار

بینا

بێتووش

بێجان

بێخاڵ

بێخشاش

بێخه‌و

بێخه‌وش

بێدار

بێدیال

بێداف

بێرات

بێرمه

بێری

بێریان

بێریڤان

بێزار

بێژان

بێستان

بێستانه

بێگه‌رد

بێگلال

بێلان

بێماڵ

بێناوپیتی پ

نـاوی كـوڕان

پاسه‌وان

   پاكبین

   پاڵه‌

   پاوان

   پاوه‌ند

   پاوه‌

   پاوێر

   پایه‌

   پایوه‌ر

   پشتكار

   پشتكۆ

   پشتمێر

   پشتیوان

   پشتیار

   پشده‌ر

   پشكۆ

   پشكۆڵ

   پووشوو

   پۆڵا

   په‌ڕاو

   په‌روه‌ر

   په‌رۆش

   په‌رێش

   په‌ژار

   په‌شێو

   په‌نا

   په‌نگر

   په‌ندیار

   په‌یڕه‌و

   په‌یڤ

   په‌یوه‌ند

   پیتكار

   پیتۆڵ

   پیران

   پیره‌س

   پیرمام

   پیرۆت

   پێباز

   پێشه‌نگ

   پێشه‌وا

   پێشبه‌ر

   پێشڕه‌و

   پێشكه‌وت

   پێشمه‌رگ

   پێشمه‌رگه‌

   پێشه‌نگ

   پێناو

   پێوان

   پێوه‌نناوی كــچان

پاچله‌

   پاده‌شت

   پاراو

   پاریا

   پارێز

   پازگه‌

   پاسار

   پاسین

   پاكه‌

   پاكتاو

   پاكڕوو

   پاكناو

   پاكۆ

   پالال

   پاڵنگان

   پاڵمه‌

   پالیمۆك

   پاناو

   پانجاڕ

   پاوان

   پاورا

   پاوه‌

   پایز

   پایزه‌

   پایگه‌لان

   پایناز

   پایناو

   پرشه‌

   پرژه‌

   پڕتاو

   پرشنگ

   پڕووكه‌

   پژاڵ

   پژه‌

   پڵندار

   پووشپه‌ڕ

   پوونگه‌

   په‌خشان

   په‌راوێز

   په‌ره‌

   په‌رچه‌م

   په‌رژین

   په‌رشن

   په‌روا

   په‌روین

   په‌روێ

   په‌رۆش

   په‌ری

   په‌ریخان

   په‌رێشان

   په‌ریوار

   په‌رێز

   په‌ڕه‌نگ

   په‌ڕتووك

   په‌ژار

   په‌ژاره‌

   په‌سار

   په‌سیره‌

   په‌سێو

   په‌له‌رین

   په‌ڵه‌

   په‌ڵپێنه‌

   په‌مه‌

   په‌نا

   په‌نگین

   په‌یام

   په‌یكوڵ

   په‌یمان

   پیرۆز

   پیرۆزه‌

   پێبازۆك

   پێناس

   پێناو

   پێور

   پێمێو
پیتی ت

نـاوی كـوڕان

تاپوور

   تاژان

   تاڵه‌بان

   تانجه‌ڕۆ

   توانا

   توورگه‌ن

   توورووس

   تۆره‌ڤان

   تۆسن

   تۆڵه‌

   ته‌كش

   ته‌لان

   ته‌مته‌م

   ته‌نیا

   ته‌یمان

   تیره‌وان

   تیرداد

   تیروان

   تیریگان

   تێكۆشه‌ر

   

ناوی كــچان
  تابان

   تابگه‌

   تابلۆ

   تاتان

   تار

   تارا

   تاران

   تاراو

   تاژان

   تاژه‌بان

   تاسه‌

   تاڤان

   تاڤگه‌

   تاڤی

   تاكانه‌

   تانه‌

   تادانه‌

   تاژان

   تامان

   تاووس

   تاوی

   تاوێر

   تاوێره‌

   تایه‌فی

   تایله‌

   ترازوو

   ترووسكه‌

   ترووكه‌

   تریسكه‌

   تریشقه‌

   تریفه‌

   تریوان

   ترێ

   تلیان

   تنۆك

   توورگه‌ن

   تووژه‌ڵه‌

   توكمه‌

   تۆسن

   تۆشه‌

   تۆمار

   ته‌با

   ته‌باره‌

   ته‌ڕپۆش

   ته‌زوو

   ته‌فته‌

   ته‌لار

   ته‌لان

   ته‌لیسم

   ته‌ماڵ

   ته‌نكه‌

   ته‌نكاو

   ته‌نگیسه‌ر

   ته‌وژم

   ته‌یار

   ته‌یران

   تیره‌

   تیرێژ

   تیلمه‌

   تیله‌كۆ

   تیمار

   تێراو‌

پیتی ج

نـاوی كـوڕان

جامێر

   جانگی

   جگه‌رخوێن

   جگه‌رسۆز

   جوامێر

   جوانڕۆ

   جوانمه‌رد

   جووتیار

   جوودی

   جۆبار

   جۆداس

   جۆڵا

   جۆیبار

   جه‌لی

   جه‌نگه‌ڵ

   جه‌نگی

   جه‌وهه‌ر

   جێدار   ناوی كــچان

جاتره‌

   جادار

   جاران

   جاره‌

   جاسه‌نه‌

   جان

   جانان

   جانه‌ر

   جوان

   جوانه‌

   جواندڵ

   جوانكیژ

   جوانگوڵ

   جوانناز

   جوانێ

   جۆبار

   جۆگا

   جۆلانه‌

   جه‌ژن

   جه‌مام

   جه‌نه‌ر

   جه‌وێ

   جه‌یران

   جینا

   جیهان

   جێگوڵ

   جێڵه‌پیتی چ

نـاوی كـوڕان

چاپان

   چازان

   چاری

   چاكۆ

   چالاك

   چاودێر

   چاوه‌

   چڕنۆ

   چۆمان

   چواس

   چۆغان

   چۆلی

   چه‌تان

   چه‌توون

   چه‌تۆ

   چه‌ركۆ

   چه‌كوان

   چه‌كۆ

   چه‌له‌نگ

   چه‌مچه‌ماڵ

   چه‌مێله‌

   چه‌وساوه‌

   چیا

   چیابان

   چیاكۆ

   چێری

   چیكان

   چیكالانناوی كــچان

چاتۆڵه‌

   چاچان

   چاران

   چارانه‌

   چارشێو

   چاری

   چاریار

   چاڤڕه‌ش

   چاڤمار

   چاڤین

   چاوان

   چاوه‌

   چاوه‌ڕێ

   چاوباز

   چاوبازه‌

   چاوبۆره‌

   چاوجوان

   چاوخاڵ

   چاوڕه‌ش

   چاوشین

   چاوكاڵ

   چاوكه‌ژ

   چاوكه‌ژاڵ

   چاوگ

   چاوگه‌ش

   چاومار

   چاویار

   چرا

   چراخان

   چرپه‌

   چركه‌

   چرووسكه‌

   چرۆ

   چریكه‌

   چڕین

   چلچرا

   چلووره‌

   چنار

   چناران

   چناره‌

   چناره‌كله‌

   چنارۆك

   چناو

   چنوور

   چوارچرا

   چواس

   چوواله‌

   چۆپی

   چۆدان

   چۆمام

   چۆمه‌

   چه‌پكه‌

   چه‌په‌ر

   چه‌په‌ك

   چه‌تان

    چه‌رده‌

   چه‌رموو

   چه‌له‌نگ

   چه‌مخاڵ

   چه‌میاڵه‌

   چه‌مێڵه‌

   چیانه‌

   چیرۆك

   چیلان

   چیله‌ك

   چیمه‌ن

   چینه‌پیتی ح

نـاوی كـوڕان

حاند

   حه‌مدی

   حه‌مرین

   حه‌مكۆ

   حه‌یرانناوی كــچان

حاجیله‌

   حایشان

   حه‌ریر

   حه‌ز

   حه‌فته‌وانه‌

   حه‌لاو

   حه‌له‌ب

   حه‌لیم

   حه‌مامۆك

   حه‌مایه‌ڵ

   حه‌مایل

   حه‌مزه‌ل

   حه‌مكه‌

   حه‌مولا

    حه‌یزه‌رانپیتی خ

نـاوی كـوڕان

خاروان

   خازر

   خاسگه‌ل

   خاكی

   خاندیژ

   خانۆ

   خانی

   خاوه‌ند

   خدران

   خودان

   خوران

   خوسره‌و

   خوله‌

   خولیا

   خونكار

   خوێنه‌ر

   خۆران

   خۆزی

   خۆسار

   خۆشاو

   خۆشدڵ

   خۆشه‌وی

   خۆشخوان

   خۆشناو

   خۆگر

   خه‌بات

   خه‌سته‌

   خه‌لان

   خه‌مزه‌

   خه‌مۆ

   خه‌نجه‌ر

   خێڵاتناوی كــچان

خاپوور

   خاتوون

   خاتێ

   خازر

   خازێ

   خاسه‌

   خاسڕه‌نگ

   خاسێ

   خاشخاش

   خالوونه‌

   خاڵان

   خاڵدار

   خاڵدانه‌

   خاڵومیل

   خاڵین

   خانا

   خانان

   خانزاد

   خانم

   خانمه‌لی

   خانی

   خانێ

   خاوه‌ر

   خاوێ

   خاوێن

   خایان

   ختكه‌

   خرپن

   خرتێ

   خرینگه‌

   خڕێ

   خنجیله‌

   خوایار

   خورپه‌

   خوڕگه‌

   خوژیلك

   خولیا

   خومار

   خوناڤ

   خوناو

   خونچه‌

   خۆرهه‌ڵات

   خۆزی

   خۆسار

   خۆشاو

   خۆشاواز

   خۆشه‌

   خۆشه‌نگ

   خۆشبه‌ر

   خۆشبین

   خۆشڕوو

   خۆشكان

   خۆشناو

   خۆشی

   خه‌بات

   خه‌تێ

   خه‌جۆ

   خه‌جێ

   خه‌ده‌نگ

   خه‌رامان

   خه‌رته‌ل

   خه‌رده‌ل

   خه‌رده‌ن

   خه‌رگه‌

   خه‌رمان

   خه‌زال

   خه‌زان

   خه‌زه‌رۆك

   خه‌زنه‌

   خه‌زێنه‌

   خه‌لان

   خه‌ڵات

   خه‌رمری

   خه‌مڕه‌وێن

   خه‌نایی

   خه‌ندان

   خه‌نده‌

   خه‌نده‌ران

   خه‌نی

   خه‌نۆل

   خه‌نیله‌

   خه‌نین

   خه‌نێ

   خه‌واره‌

   خه‌ون

   خه‌یاڵ

   خه‌یوه‌ت

   خێرته‌

   خێرۆ

   خێرۆك

   خێڵات

   خێڵان

   خێڵیپیتی د

نـاوی كـوڕان

دابان 

   دابین

   دارا

   داربان

   دارتاكۆ

   دارستان

   داره‌وان

   دارۆ

   داریان

   داریاو

   دارین

   داستان

   داسن

   داسیكان

   داكۆك

   داڵانپه‌ڕ

   داڵاهۆ

   داڵده‌

   داڵۆ

   داڵووت

   داماو

   دانا

   دانه‌ر

   دانێر

   دانیار

   داوه‌ر

   داهێنه‌ر

   درباز

   دڵبرین

   دڵزار

   دڵدار

   دڵشاد

   دڵشێر

   دڵگه‌رم

   دلێر

   دمدم

   دوند

   ده‌بار

   ده‌بان

   ده‌بار

   ده‌ران

   ده‌راو

   ده‌رباز

   ده‌ربان

   ده‌ربه‌ست

   ده‌ربه‌ن

   ده‌ربه‌ند

   ده‌رسیم

   ده‌رفه‌ت

   ده‌رگه‌زێن

   ده‌روان

   ده‌روێش

   ده‌ره‌ش

   ده‌ستان

   ده‌ستوور

   ده‌سیم

   ده‌شته‌وان

   ده‌شتی

   ده‌ڤی

   ده‌گمه‌ن

   ده‌لیل

   ده‌لێن

   ده‌مامه‌

   ده‌مه‌یۆ

   ده‌نگار

   ده‌نگۆ

   ده‌وار

   ده‌وان

   ده‌وران

   ده‌وه‌ن

   ده‌یله‌م

   دیابیلان

   دیار

   دیاری

   دیاكۆ

   دیاوه‌شت

   دیدار

   دێده‌وان

   دێرۆ

   دیلان

   دیلباز

   دیلمان

   دیلۆك

   دینه‌

   دینه‌وه‌ر

   دینێ

   دیواڵان

   دیبۆن

   دیوان

   دیوانه‌

   دێوانناوی كــچان

دابان

   داخواز

   داده‌

   دارگوڵ

   داریان

   داریاو

   دارێنه‌

   داڵیت

   دامان

   داندۆك

   دانوو

   داوێن

   دایان

   دره‌خشان

   دره‌وشان

   دڵارا

   دلبه‌ر

   دڵبه‌ند

   دڵپاك

   دڵته‌ڕ

   دڵجۆ

   دڵخواز

   دڵخۆش

   دڵڕفێن

   دڵڕوون

   دڵڕێز

   دڵسۆز

   دڵشا

   دڵشكاو

   دڵفڕێن

   دڵكانی

   دڵكێش

   دڵگه‌ش

   دڵگیر

   دڵاله‌

   دڵناز

   دڵنه‌واز

   دڵنیا

   دلۆڤان

   دڵوه‌ش

   دمكانه‌

   دمدم

   دنبلان

   دوڕدانه‌

   دۆینه‌

   ده‌راڤ

   ده‌روون

   ده‌ریا

   ده‌ریله‌

   ده‌ساتیر

   ده‌سماڵ

   ده‌شتی

   ده‌ڤی

   ده‌لال

   دهۆك

   دیانا

   دیانه‌

   دیبا

   دێبه‌ر

   دیده‌

   دیده‌ڤان

   دیده‌گه‌ش

   دیده‌ن

   دێراو

   دێرین

   دیلان

   دیلباز

   دیلمان

   دیلۆك

   دیمانه‌

   دیمه‌ن

   دیواخ


پیتی ر

نـاوی كـوڕان

ڕابوون

   ڕابه‌ر

   ڕاپه‌ڕین

   ڕاده‌ك

   ڕاژان

   ڕاژۆ

   ڕاسپێر

   ڕاستی

   ڕاسن

   ڕاكان

  ڕاگا

   ڕاگر

   ڕاگوزه‌ر

   ڕاگیر

   ڕاماڵ

   ڕامان

   ڕاماو

   ڕامیار

   ڕاناو

   ڕاویار

   ڕاوێژ

   ڕزگار

   ڕسكان

   ڕواندز

   ڕوانسه‌ر

   ڕووار

   ڕووبار

   ڕۆبین

   ڕۆژ

   ڕۆژبه‌

   ڕۆژكان

   ڕۆژه‌ڤ

   ڕۆژه‌ن

   ڕۆژیار

   ڕۆسه‌م

   ڕۆڤه‌

   ڕۆمان

   ڕۆنه‌ر

   ڕۆهات

   ڕه‌به‌ن

   ڕه‌پۆش

   ڕه‌زا

   ڕه‌زبه‌ر

   ڕه‌زڤان

   ڕه‌زاو

   ڕه‌شبه‌ڵه‌ك

   ڕه‌شكۆ

   ڕه‌شكۆت

   ڕه‌شوان

   ڕه‌شۆڵ

   ڕه‌ڤۆ

   ڕه‌قیب

   ڕه‌مه‌وان

   ڕه‌مۆ

   ڕه‌نجاو

   ڕه‌نجبه‌ر

   ڕه‌نجده‌ر

   ڕه‌نجوور

   ڕه‌نجه‌ڕۆ

   ڕه‌ند

   ڕه‌وا

   ڕه‌وان

   ڕه‌واندز

   ڕه‌وه‌ز

   ڕه‌وكه‌وان

   ڕه‌وه‌ند

   ڕه‌هه‌ند

   ڕه‌هبه‌ر

   ڕه‌هنده‌

   ڕه‌هوان

   ڕه‌هێڵ

   ڕێباز

   ڕێبه‌ر

   ڕێبه‌ند

   ڕێبوار

   ڕێبین

   ڕێدار

   ڕێژان

   ڕێژاو

   ڕێشكاو

   ڕێكان

   ڕێكه‌وت


ناوی كــچان

ڕائاو

   ڕادان

   ڕادانه‌

   ڕاز

   ڕازاڤ

   ڕازان

   ڕازاو

   ڕازه‌

   ڕازقی

   ڕازیا

   ڕازیار

   ڕازیانه‌

   ڕازین

   ڕاژه‌

   ڕاژینه‌

   ڕاستان

   ڕاسته‌

   ڕاستی

   ڕافینا

   ڕاڤه‌

   ڕاڤگه‌

   ڕاكه‌ش

   ڕاگه‌ش

   ڕاگوزار

   ڕاگوزه‌ر

   ڕامان

   ڕاماو

   ڕانا

   ڕانیه‌

   ڕاماتیا

   ڕاوه‌شا

   ڕاوێژ

   ڕایه‌ن

   ڕسكان

   ڕشێنه‌

   ڕنوو

   ڕوباب

   ڕوخسار

   ڕوزقه‌

   ڕووانگه‌

   ڕووبار

   ڕووپاك

   ڕووخۆش

   ڕووشه‌نگ

   ڕووكه‌ش

   ڕووگه‌ش

   ڕوومه‌ت

   ڕووناك

   ڕوویان

   ڕۆزا

   ڕۆزگار

   ڕۆژان

   ڕۆژگار

   ڕۆژهه‌ڵات

   ڕۆژنه‌

   ڕۆژین

   ڕۆسا

   ڕۆستێ

   ڕۆشان

   ڕۆشن

   ڕۆشنا

   ڕۆنا

   ڕۆناهی

   ڕۆندك

   ڕۆنیاس

   ڕۆینه‌

   ڕه‌به‌ت

   ڕه‌خشان

   ڕه‌خشین

   ڕه‌زاقی

   ڕه‌ز

   ڕه‌زان

   ڕه‌زاو

   ڕه‌زڵه‌

   ڕه‌زێن

   ڕه‌ژان

   ڕه‌شه‌مه‌

   ڕه‌شكین

   ڕه‌شێڵه‌

   ڕه‌شێنه‌

   ڕه‌نگاڵه‌

   ڕه‌نگاو

   ڕه‌نگین

   ڕه‌نگینه‌

   ڕه‌نین

   ڕه‌وا

   ڕه‌وان

   ڕه‌وه‌

   ڕه‌وه‌ز

   ڕه‌وه‌ك

   ڕه‌وه‌ندۆك

   ڕه‌وشێ

   ڕێچكه‌

   ڕێحان

   ڕێحانه‌

   ڕێزان

   ڕێزانه‌

   ڕێزاو

   ڕێزه‌

   ڕێزبار

   ڕێژنه‌

   ڕێگا

   ڕێسمه‌

   ڕێكان

   ڕێناس

   ڕێنووس

   ڕێواز

   ڕێواس


پیتی ز

نـاوی كـوڕان

زاب

   زات

   زاخ

   زاخان

   زاخۆ   

   زاریر

   زاریك

   زازا

   زاگرۆس

   زاڵ

   زامدار

   زاموا

   زانا

   زانه‌ر

   زانیار

   زبۆ

   زدێ

   زراری

   زراو

   زركان

   زریاب

   زریان

   زرێبار

   زرێوار

   زرێوان

   زمناكۆ

   زنار

   زنجیر

   زوكری

   زۆراب

   زۆزا

   زۆزك

   زه‌به‌ن

   زه‌رده‌شت

   زه‌ردان

   زه‌رده‌وان

   زه‌روون

   زه‌ره‌ند

   زه‌ڵم

   زه‌مه‌ند

   زه‌ند

   زه‌نگه‌نه‌

   زه‌نگه‌ڵان

   زه‌نوێر

   زه‌واره‌

   زه‌هاو

   زیته‌

   زیره‌ك

   زیڤار

   زیلی

   زیمكان

   زینه‌ڵ

   زیندی

   زینۆ

   زینی

   زیوان

   زێبار

   زێڕكۆ

   زێوه‌ر


ناوی كــچان

زاپ

   زاپان

   زاپێن

   زاخان

   زاخاو

   زاخۆر

   زاد

   زاده‌

   زار

   زارا

   زارانج

   زاراو

   زاراوه‌

   زارخۆش

   زاری

   زارۆ

   زازێ

   زاندۆر

   زانكۆ

   زاویته‌

   زاوما

   زایه‌ڵه‌

   زراڤێ

   زراق

   زروه‌

   زریزه‌

   زریسك

   زریشك

   زریز

   زریزه‌

   زریوه‌

   زرێبار

   زستان

   زگار

   زلان

   زماك

   زه‌ماوه‌ن

   زمزبران

   زنار

   زناو

   زه‌به‌ن

   زه‌رباڤ

   زه‌ربه‌ش

   زه‌ره‌

   زه‌رده‌

   زه‌ردێ

   زه‌ری

   زه‌ریا

   زه‌ریان

   زه‌ریله‌

   زه‌ڕ

   زه‌ڕا

   زه‌ڕه‌وش

   زه‌ڕوه‌شان

   زه‌ڕه‌وشان

   زه‌ڕی

   زه‌ڕینه‌

   زه‌لان

   زه‌لیا

   زه‌مه‌ن

   زه‌مه‌ند

   زه‌نبین

   زه‌نگاڵ

   زه‌نگه‌لین

   زه‌نگوڵ

   زه‌نگیانه‌

   زه‌نوێر

   زه‌نوورا

   زه‌وه‌ند

   زه‌تیوون

   زه‌ینێ

   زوركان

   زۆزان

   زیتێ

   زیخان

   زیلان

   زیلكه‌

   زیله‌

   زیلا

   زیمكان

   زینه‌

   زینوێ

   زینۆ

   زیوا

   زیوان

   زونا

   زیویه‌

   زێبا

   زێد

   زێڕه‌

   زێڕین

   زێنێ

   زێوه‌

   زێوكه‌

   زێوین

   زێوێ


پیتی ژ

نـاوی كـوڕان

ژاژۆك

   ژاوه‌رۆ

   ژریژ

   ژه‌نگار

   ژیار

   ژیان

   ژیاو

   ژیر

   ژیلوان

   ژیله‌مۆ

   ژیوار

   ژێده‌ر

   ژێوان

   ژێهات

ناوی كــچان

ژاژا

   ژاژاك

   ژاژڵه‌

   ژاژۆك

   ژاژه‌ڵان

   ژاكاو

   ژاكان

   ژاڵان

   ژاڵانه‌

   ژاڵه‌

   ژان

   ژانۆ

   ژاوه‌

   ژاوه‌رۆ

   ژبۆ

   ژمار

   ژنۆ

   ژنێن

   ژوان

   ژوانگه‌

   ژه‌ره‌ژ

   ژه‌ره‌ژان

   ژه‌رێژه‌

   ژه‌مه‌ن

   ژه‌نگاڵ

   ژیار

   ژیان

   ژیاوه‌

   ژیركه‌

   ژیركه‌ڵه‌

   ژیكه‌ڵه‌

   ژیلافه‌

   ژیلان

   ژیله‌

   ژیله‌مۆ

   ژیلڤان

   ژیلوان

   ژیلیا

   ژین

   ژینۆ

   ژیوار

   ژێ


پیتی س

نـاوی كـوڕان

سابراوا
سابڵاخ
ساپان
ساخور
سادار
سادر
سادۆ
سار
سارم
ساره‌وان
سارۆ
ساڕێژ
سازبه‌ند
ساسۆن
ساقی
ساكۆ
سالار
ساڵان
سام
ساماڵ
سامان
سامه‌
سامیر
سان
سانان
ساناو
سپیندار
ستار
سلۆڤان
سمكۆ
سمكۆڵ
سمیلان
سندی
سواره‌
سوارچاك
سوارخاس
سواری
سۆران
سۆسه‌كان
سۆلاڤ
سۆلان
سه‌بان
سه‌پان
سه‌خناخ
سه‌رامه‌د
سه‌ران
سه‌راو
سه‌رباڵ
سه‌ربان
سه‌ربه‌خۆ
سه‌ربه‌رز
سه‌ربه‌ست
سه‌ربه‌ند
سه‌رپاڵه‌
سه‌رپه‌ڕ
سه‌رپه‌ل
سه‌رپێڵ
سه‌رچڵ
سه‌رچیا
سه‌رخێڵ
سه‌ردار
سه‌رده‌شت
سه‌رسام
سه‌رسه‌نگ
سه‌رشیو
سه‌ركار
سه‌ركۆ
سه‌ركۆمار
سه‌ركه‌ش
سه‌ركه‌ل
سه‌ركه‌ن
سه‌ركه‌وت
سه‌ركۆ
سه‌رگه‌لی
سه‌رلق
سه‌رمارۆ
سه‌رمه‌د
سه‌رمه‌ند
سه‌رناس
سه‌روا
سه‌روه‌ر
سه‌روه‌ش
سه‌رۆ
سه‌رۆك
سه‌رهات
سه‌ریاڵ
سه‌فان
سه‌فه‌ر
سه‌فین
سه‌كر
سه‌كۆ
سه‌لار
سه‌نگاو
سه‌نگه‌ر
سه‌هه‌ند
سه‌یدا
سه‌یوان
سیار
سیاكزار
سیاكۆ
سیامه‌ند
سیان
سیاناو
سیاو
سیپان
سیتكان
سیروان
سینا
سینۆ
سیواس
سێبار
سێوه‌

ناوی كــچان

سابات
ساباق
سابراوا
سابینا
ساپان
ساپیته‌
ساتان
ساتیار
ساده‌
سارا
سارات
ساراڵ
سارده‌
ساره‌
ساره‌ما
ساردۆنیا
سارمه‌
سارۆله‌
ساری
ساریسا
ساڕێژ
ساز
سازان
سازگار
سافان
سافی
ساڤا
ساڤان
ساكار
سالمه‌
سالوت
سامانگه‌
سامره‌ند
سانا
ساوا
ساورمه‌
ساورین
ساوین
سایه‌
سایه‌بان
سایه‌قه‌
سپارده‌
سپیلكێ
سپیندا
سپیندار
سپیوه‌ند
ستاڤ
ستران
ستی
سره‌وت
سردین
سروور
سروه‌
سروشت
سرووت
سرۆ
سرێشمه‌
سكاڵا
سلیڤانه‌
سلیوان
سلێمانی
سلێن
سمڵ
سمێران
سندووس
سنوور
سنه‌
سنه‌وبه‌ر
سنین
سوالفه‌
سواڵه‌
سوانده‌
سوه‌یل
سونبول
سوێسن
سوێسنه‌
سووراڵك
سووراڵان
سوورانه‌
سوورێ
سوورێن
سۆ
سۆراڤ
سۆرك
سۆرنجان
سۆرێ
سۆز
سۆزان
سۆزگه‌
سۆزه‌
سۆزدار
سۆسه‌ن
سۆكار
سۆلاڤ
سۆلان
سۆڵه‌
سۆما
سۆنگه‌
سه‌با
سه‌بوون
سه‌خناخ
سه‌دری
سه‌ران
سه‌رپێڵ
سه‌رچاوه‌
سه‌رچڵ
سه‌ردان
سه‌رده‌شت
سه‌رسۆ
سه‌رشار
سه‌رشێو
سه‌رگوڵ
سه‌رگیسمه‌
سه‌رما
سه‌رماڵ
سه‌رمه‌زار
سه‌رناز
سه‌روێن
سه‌فتێ
سه‌لار
سه‌لاره‌
سه‌لارێ
سه‌لپی
سه‌ما
سه‌مسوور
سه‌مه‌ت
سه‌مسیر
سه‌مه‌ن
سه‌مه‌نی
سه‌وزه‌
سه‌یرارا
سه‌یران
سه‌یره‌
سه‌یوان
سیاره‌
سیپه‌
سیپكان
سیرین
سیلان
سیلوانا
سێڵوێ
سیما
سیمه‌ن
سینا
سینان
سینه‌م
سیوه‌یل
سێبه‌ر
سێریا
سێڵوێ
سێوان
سێوه‌
سێوه‌دین
سێوه‌ر
سێوه‌نگی
سێونگ
سێوێپیتی ش

نـاوی كـوڕان

شاباز
شاباڵ
شاتمان
شاتوون
شاخان
شاخه‌
شاخه‌وان
شاخۆ
شاخۆران
شاخی
شادان
شاره‌بان
شاره‌زا
شاره‌زوور
شارلاكۆ
شارۆ
شاریا
شاسوار
شاكار
شاكه‌ل
شاكۆ
شاكێو
شالوور
شالیار
شاڵاو
شامت
شاماد
شامار
شامبۆز
شاملوو
شامێر
شانه‌
شانه‌ده‌ر
شاوان
شاوێس
شاهوار
شاهۆ
شاهێن
شایان
شایه‌ر
شایه‌ر
شپیران
شریخه‌
شڤان
شكار
شكاك
شكۆ
شڵێوه‌
شمشێر
شمقار
شندڕه‌
شوان
شوانه‌
شونقار
شوولمه‌ت
شۆڕه‌سوار
شۆڕش
شۆڕشگێڕ
شه‌بان
شه‌به‌ك
شه‌پۆل
شه‌ختان
شه‌ڕناخ
شه‌ڕوان
شه‌كار
شه‌كۆ
شه‌ماڵ
شه‌مه‌ند
شه‌مدین
شه‌مزین
شه‌نگار
شه‌نگۆ
شه‌ودێر
شه‌وگه‌ڕ
شه‌وێر
شه‌وێش
شه‌ریار
شه‌مێر
شه‌هید
شه‌هێ
شیار
شیارۆ
شیاو
شیرا
شیریه‌زدان
شێخان
شێخاڵ
شێخه‌ڵ
شێره‌
شێرخان
شێردڵ
شێركوژ
شێركۆ
شێركۆڵ
شێرمه‌رد
شێرۆ
شێروان
شێره‌زا
شێوه‌رد

ناوی كــچان

شه‌مزین
شه‌مۆڵه‌
شه‌مێ
شه‌مێران
شه‌ڵاڵ
شه‌ناغه‌
شه‌نده‌
شه‌نگار
شه‌نگه‌
شه‌نگێل
شه‌وه‌ك
شه‌وبا
شه‌وبه‌ن
شه‌وبۆ
شه‌چه‌له‌
شه‌وچرا
شه‌ودێر
شه‌وسوور
شه‌وگار
شه‌ونم
شه‌وین
شه‌وێن
شه‌هلا
شه‌هێن
شه‌هێنه‌
شه‌یدا
شیان
شیبا
شیرن
شیرناو
شیرین
شیشان
شیلاز
شیلان
شیلانه‌
شیله‌
شیلك
شیناو
شینكه‌
شینه‌
شێله‌
شێنا
شێنه‌
شێنێ
شێواز
شێوه
پیتی ف

نـاوی كـوڕان

فراژی
فراوه‌ر
فره‌
فره‌زان
فریا
فه‌رات
فه‌راوێز
فه‌رمان
فه‌رناس
فه‌رنووس
فه‌روا
فه‌روار
فه‌رهاد
فه‌رهه‌نگ
فه‌ریك
فه‌قیان
فه‌یلی
فێركار


ناوی كــچان

فامیلیا
فامین
فاینه‌بجه‌
فرازه‌
فراڤین
فرمێسك
فرۆ
فریا
فریانه‌
فریسك
فریش
فریشته‌
فریشك
فرێزه‌
فلوون
فه‌را
فه‌ره‌نگ
فه‌رانه‌
فه‌رانه‌ك
فه‌ره‌نتی
فه‌ره‌نگ
فه‌رزام
فه‌رزان
فه‌رزانه‌
فه‌رسه‌ند
فه‌رناس
فه‌روێز
فه‌رهێت
فه‌ریك
فه‌ریكه‌
فه‌قره‌قا
فه‌لات
فیاله‌
فیزخان
فێرست
فێرگه‌
فێنك


پیتی ڤ

نـاوی كـوڕان

ڤاران
ڤه‌ورك
ڤینا

ناوی كــچان

ڤارتۆ
ڤاری
ڤارین
ڤاژی
ڤرموور
ڤنگه‌
ڤه‌ژین
ڤه‌ورك
ڤه‌هێل
ڤیان
ڤینا
ڤینۆس
پیتی ق

نـاوی كـوڕان

قاڕنا
قاره‌مان
قاوێر
قایه‌
قه‌توور
قه‌رسیل
قه‌سیان
قه‌شان
قه‌له‌نده‌ر
قه‌ڵا
قه‌ڵاتان
قه‌ڵوه‌ز
قه‌ڵخان
قه‌ندیل
قه‌یار
قه‌یوان

ناوی كــچان

قاسریش
قاسپه‌
قاشتی
قاشنه‌
قامبێز
قامك
قامیشان
قامیشه‌
قامیشلی
قاناو
قربیجه‌
قشتیله‌
قورینگ
قومام
قومری
قه‌پران
قه‌تاره‌
قه‌تران
قه‌ده‌م
قه‌رنه‌فل
قه‌رێته‌
قه‌زاڵه‌
قه‌زوان
قه‌سه‌ر
قه‌سران
قه‌شان
قه‌شك
قه‌لمراو
قه‌مان
قه‌مه‌شه‌
قه‌مته‌ره‌
قه‌میاخ
قه‌یته‌ران
قه‌یوان
قیفه‌ڕێ
قێنبه‌


پیتی ک

نـاوی كـوڕان

كاراكۆ
كارخل
كاردا
كارداكا
كاردان
كاردۆخ
كاردۆژه‌
كاردۆش
كارزان
كارساز
كارگه‌ر
كارناس
كاروان
كارۆخ
كارۆس
كاری
كاریان
كازیوه‌
كاژاو
كاسۆ
كاشته‌ر
كاشمه‌
كاشیارا
كاكه‌جوان
كاكل
كاكۆ
كاكی
كالان
كامار
كاماش
كامه‌ران
كامره‌وا
كامیار
كامێران
كانه‌بی
كاوان
كاوه‌
كاوژان
كاووس
كاویان
كرژه‌
كرمانج
كریڤ
كرێكار
كڕێوه‌
كڵپه‌
كوته‌ك
كوران
كوردان
كوردۆ
كوردی
كووكسار
كوڕان
كۆته‌ڵ
كۆچه‌ر
كۆڕه‌ك
كۆڕه‌و
كۆژیر
كۆسار
كۆساڵان
كۆسره‌ت
كۆشا
كۆشه‌ر
كۆشش
كۆشكه‌
كۆشیار
كۆڤان
كۆكه‌ن
كۆلیل
كۆڵه‌ر
كۆڵنه‌ده‌ر
كۆما
كۆمارا
كۆماس
كۆمانج
كۆمه‌ڵ
كۆمه‌ڵه‌
كۆین
كه‌شكۆڵ
كه‌فر
كه‌ڤان
كه‌ژوان
كه‌شكۆڵ
كه‌لار
كه‌لهوڕ
كه‌لۆس
كه‌لۆش
كه‌وان
كه‌وژان
كه‌وسه‌ر
كه‌وشه‌ن
كه‌ویژ
كه‌ی
كه‌یا
كه‌یان
كه‌یوان
كیاوش
كێوان

ناوی كــچان

كابان
كارا
كارامه‌
كاره‌
كاره‌ڤان
كاره‌كه‌و
كاره‌وان
كاروانه‌
كاری
كاریا
كاریان
كاریتان
كاریس
كارین
كارێز
كارێزاو
كارێزه‌
كازیوه‌
كاژاو
كاژه‌
كاشمه‌
كاڤری
كاڤلان
كالان
كالانه‌
كاڵان
كاڵیان
كاڵێ
كانگا
كانی
كانیاتا
كانیاو
كانیژه‌
كانیلان
كانیله‌
كاوات
كچان
كچۆڵه‌
كراویه‌
كرماشان
كرۆسك
كریس
كریسكان
كڕێوه‌
كزران
كزره‌
كلیله‌
كڵانه‌
كڵێته‌
كناچێ
كنار
كورده‌
كوردانه‌
كوردستان
كوردۆنیا
كولیلك
كوڵگه‌
كوێستان
كووژه‌كه‌
كۆته‌ڵ
كۆتر
كۆتره‌
كۆچه‌
كۆچه‌كاو
كۆرژا
كۆزانه‌
كۆشكه‌
كۆڤان
كۆڵوانه‌
كۆمانج
كه‌بات
كه‌پران
كه‌تان
كه‌دێنه‌
كه‌تانه‌
كه‌ره‌ز
كه‌زی
كه‌زیله‌
كه‌زین
كه‌زێ
كه‌ژاڵ
كه‌ژان
كه‌ژاوه‌
كه‌ژه‌وان
كه‌ژۆس
كه‌ژین
كه‌ژێ
كه‌شاو
كه‌شینه‌
كه‌ڤر
كه‌ڤۆت
كه‌ڤۆك
كه‌ڤی
كه‌كره‌
كه‌لار
كه‌لانه‌
كه‌له‌پوور
كه‌لێنی
كه‌ڵه‌كین
كه‌ما
كه‌نار
كه‌ناره‌
كه‌ناروێ
كه‌نامپه‌ر
كه‌ناو
كه‌نی
كه‌نیان
كه‌نیله‌
كه‌نێر
كه‌نێره‌
كه‌وان
كه‌وانێ
كه‌ورین
كه‌وژ
كه‌وشه‌ن
كه‌وی
كه‌ویان
كه‌ویژ
كه‌وێ
كه‌وێڵ
كه‌یه‌ل
كه‌یبانوو
كه‌یلان
كه‌یوان
كیژان
كیژۆران
كیژۆك
كیژێ
كێڵانه‌
كێكان
كێڵگه‌
كێلێ
كێنی
كێوسار
كێوسان
كێوماڵپیتی گ

نـاوی كـوڕان

گابار
گابان
گاده‌ر
گارا
گاران
گارم
گارۆ
گاره‌
گازه‌
گاشه‌
گاواره‌
گاوان
گاوه‌رۆ
گرداد
گردكار
گرمه‌
گریڤان
گزیر
گولیار
گوماد
گوندی
گۆتۆ
گۆران
گۆرمێن
گۆفن
گۆڤه‌ند
گۆیژه‌
گه‌ردوون
گه‌ردی
گه‌ردین
گه‌ڕناس
گه‌ڕوان
گه‌زان
گه‌لۆ
گه‌لیار
گه‌مۆ
گه‌نجه‌
گه‌وار
گه‌ورك
گیانه‌
گێره‌
گێره‌وان
گیو
گێژه‌ن


ناوی كــچان

گاباره‌
گازر
گامارۆ
گراو
گرژاڵ
گرشه‌
گركال
گركێ
گریانه‌
گرۆڤ
گزنگ
گزینگ
گژنیژه‌
گلارا
گلاڤا
گله‌
گلێره‌
گلیزه‌
گلێنه‌
گواره‌
گوراو
گوشینه‌
گولاڤ
گوڵاڤ
گوڵاڵه‌
گوڵان
گوڵاو
گوڵه‌
گوڵه‌ستێره‌
گوڵه‌باخ
گوڵه‌ندام
گوڵباڤ
گوڵبانگ
گوڵبه‌ده‌م
گوڵبه‌ده‌ن
گوڵبه‌ژن
گوڵبه‌ن
گوڵبه‌ند
گوڵبه‌هار
گوڵبێنه‌
گوڵبۆن
گوڵپه‌ری
گوڵچن
گوڵخار
گوڵخان
گوڵخونچه‌
گوڵخۆش
گوڵدار
گوڵدان
گوڵڕه‌نگ
گوڵڕوخسار
گوڵستان
گوڵشه‌ن
گوڵشیرین
گوڵڤه‌دا
گوڵكار
گوڵگه‌ز
گوڵگوڵی
گوڵمێخه‌ك
گوڵنار
گوڵناڤ
گوڵناو
گوڵنگه‌
گوڵنم
گوڵنوو
گوڵی
گوڵیخان
گوڵیزار
گوڵین
گومانه‌
گووار
گۆشان
گۆڤار
گۆڤان
گۆڤه‌ند
گۆگه‌م
گۆنا
گۆنیا
گۆیژه‌
گۆین
گه‌ردانه‌
گه‌رده‌
گه‌رده‌ن
گه‌ردوون
گه‌ردی
گه‌ردیله‌
گه‌ردین
گه‌رمك
گه‌رمیان
گه‌زه‌نه‌
گه‌زنه‌
گه‌زۆ
گه‌زیزه‌
گه‌شاو
گه‌شه‌
گه‌شین
گه‌ڤه‌ر
گه‌ڤه‌ز
گه‌ڤرك
گه‌ڤێژ
گه‌لاوێژ
گه‌لی
گه‌ڵا
گه‌ڵاز
گه‌ڵاڵه‌
گه‌واره‌
گه‌وه‌
گه‌وهه‌ر
گیابه‌ن
گیزین
گیمه‌ندا
گینداڵ
گێشكوون
گێلاس
گێنیان


پیتی ل

نـاوی كـوڕان

لاپاڵ
لادێ
لاس
لاسار
لاسۆ
لاشكورد
لافاو
لالۆ
لانه‌واز
لانۆ
لاوان
لاوه‌
لاوه‌ر
لاوه‌ران
لاوه‌ند
لاوك
لاوكۆ
لاون
لاوۆ
لاوێز
لاوێن
لووتكه‌
لوقمان
لورمارد
لۆگارد
له‌زگین
له‌شكر
له‌نگه‌ر
له‌وه‌ند
لهۆن
لێتان
لێزان
لێشاو
لێوار

ناوی كــچان

لاپار
لاپاڵ
لاپووله‌
لاجان
لاچین
لادێ
لارا
لاره‌
لاڕێ
لاسامه‌
لافاو
لاڤه‌
لاكۆ
لاله‌
لاله‌ڕه‌نگ
لاله‌ڕوو
لاله‌زار
لاله‌ش
لانه‌
لانه‌واز
لانكێ
لانۆ
لاوژه‌
لاولاو
لاوێن
لایه‌قه‌
لوان
لوڕستان
لۆركێ
لۆژان
لۆلان
لۆمان
له‌بار
له‌بان
له‌بزینه‌
له‌رزانه‌
له‌زگین
له‌زێ
له‌شولار
له‌گز
له‌مان
له‌نجه‌
له‌نگێزه‌
له‌وله‌ب
له‌هی
له‌یرۆ
له‌یلاخ
له‌یلان
لهێبان
لیڤا
لیلووپه‌ڕ
لیلووفه‌ڕ
لیلۆز
لیمۆ
لیوان
لێزمه‌
لێوه‌شۆ
لێوژه‌


پیتی م

نـاوی كـوڕان

ماد

مارتیا

مارد

ماردین

مارۆ

مازار

مازن

مازین

ماژین

ماشداكۆ

ماكوان

ماكۆ

ماكۆك

ماڵمیسان

مامه‌ش

مامه‌نده‌

مۆدان

موكری

مۆنزوور

مه‌ته‌رێز

مه‌حوی

مه‌دهۆش

مه‌را

مه‌ران

مه‌رد

مه‌رداس

مه‌ردان

مه‌ردۆخ

مه‌رگه‌

مه‌روان

مه‌ریوان

مه‌زدا

مه‌زن

مه‌شخه‌ڵ

مه‌كۆ

مه‌گروون

مه‌ڵبه‌ند

مه‌مدیا

مه‌نده‌لی

مه‌ندی

مه‌نگوڕ

مه‌نمی

مه‌وله‌وی

مه‌ولێ

مه‌یدان

میدیا

میران

میراو

میرۆ

میشۆ

میلان

مێدیا

مێرخاس

مێرۆس

مێژوه‌رد

مێگر

ناوی كــچان

ماتاو
مادیا
ماراڵ
ماران
ماریا
مازنێ
مازوو
مازوون
ماكۆگه‌
ماماڵ
مامز
مامژ
مامیسا
مامیسك
مامیلان
مانای
ماندان
ماندانا
مانگ
مانگه‌شه‌و
مانیان
ماوه‌ت
ماوه‌ران
ماوه‌رد
ماویلیا
متمانه‌
مرواری
مزگێن
مژۆڵ
مژیوه‌ر
مسكی
مشتاخ
ملوانه‌
مله‌گۆ
موغان
مه‌به‌ست
مه‌تینا
مه‌خه‌ڵ
مه‌ران
مه‌رجان
مه‌رزان
مه‌رزه‌
مه‌رزینگ
مه‌روه‌
مه‌روێ
مه‌رێز
مه‌زرا
مه‌ستان
مه‌ستانه‌
مه‌ستووره‌
مه‌ستی
مه‌سره‌ت
مه‌سناو
مه‌سۆ
مه‌شخه‌ڵ
مه‌گرانا
مه‌له‌س
مه‌ڵه‌كان
مه‌ڵكه‌ند
مه‌ندۆك
مه‌ندێ
مه‌نگۆڵه‌
مه‌نێ
مه‌هاباد
مه‌یره‌
مه‌یره‌م
مه‌یل
مه‌یان
مه‌یره‌
میدیا
میراجه‌
مینا
میهه‌م
مێخه‌ك
مێرگ
مێرۆژ
مێلاقه‌
مێوژ
مێوه‌ن
مێوه‌رد


پیتی ن

نـاوی كـوڕان

   نادر
   ناري
   نارياو
   ناسؤر
   ناسيكؤ
   ناكام
   ناكاو
   نالي
   نالأن
   ناصة
   نامري
   ناوازة
   ناوتؤ
   ناودار
   نركة
   نزار
   نژمار
   نسكؤ
   نشكاش
   نشوان
   نشوور
   نشثو
   نؤبار
   نوكان
   نوثنةر
   نةبةرد
   نةبةز
   نةچير
   نةردين
   نةسرةو
   نةسيم
   نةكةرؤز
   نةلأس
   نةصؤس
   نةصثن
   نةمر
   نةمروود
   نةمةشير
   نةوا
   نةواص
   نةوة
   نةوةرد
   نةوةندة
   نةورؤز
   نةوشيروان
   نةوث
   نياز
   نيهاد
   نثچيرةوان

ناوی كــچان

   ناترة 
   ناتكث
   نارست
   نارنج
   نارةوةن
   ناري
   نارين
   نازان
   نازة
   نازةنين
   نازدار
   نازذةو
   نازگوص
   نازناز
   نازي
   نازين
   نازث
   ناسك
   ناسكة
   ناسكؤص
   ناسكؤصة
   ناكام
   ناصة
   ناصين
   ناوجوان
   ناوچة
   ناوخؤش
   ناودةشت
   ناهي
   نايژة
   نسار
   نسارة
   نگين
   نماو
   نمنم
   نواص
   نواصة
   نوخشة
   نوژدار
   نوقصث
   نوواص
   نؤبار
   نؤبةرة
   نؤدشة
   نؤشان
   نؤشتةر
   نؤشين
   نؤماص
   نةتةوة
   نةختة
   نةخشان
   نةخشين
   نةرگاص
   نةرمين
   نةرمؤص
   نةرث
   نةستةرةن
   نةسرين
   نةسيم
   نةشميل
   نةغمة
   نةكةرؤز
   نةمام
   نةوا
   نةواص
   نةورؤز
   نةورؤزة
   نةوث
   نةهلة
   نةيري
   نيار
   نيان
   نيةر
   نيسان
   نيشان
   نيشانة
   نيشاو
   نيشتمان
   نيضار
   نيگا
   نيگار
   نيلووفةذ
   نينا
   نثرژ
   نثرگز


پیتی و

نـاوی كـوڕان

واران
وارش
واژاو
واژه‌
واسار
وردبین
وردكۆڵ
ورمێ
وریا
وسوو
وشیار
وردی
وه‌تمان
وه‌خشوور
وه‌ران
وه‌رتێ
وه‌ردان
وه‌رزان
وه‌رزین
وه‌رزێر
وه‌ركۆ
وه‌زان
وه‌زڵی
وه‌زیر
وه‌فایی
وه‌نده‌ن
وه‌ندی
وه‌نه‌ن
وه‌هران
وه‌یس
وه‌یسه‌
وه‌یلان
ویره‌
وێنه‌

ناوی كــچان

واران
واره‌مانه‌
وارتۆ
وارده‌
وارگه‌
وارماوا
وارماوێ
واری
واریپاڵ
وازر
وازێ
واژه‌
واژین
واڵا
واوان
وردا
ورشه‌
ورینگه‌
وریشه‌
وه‌رتێ
وه‌ردانه‌
وه‌ردێ
وه‌رفێ
وه‌رڤین
وه‌رمێل
وه‌روان
وه‌روین
وه‌شڕوو
وه‌شیان
وه‌فرینه‌
وه‌فه‌ر
وه‌ناز
وه‌نه‌وش
وه‌نه‌وشه‌
وه‌هار
وێڵه‌
وێڵه‌په‌ڕ


پیتی ه

نـاوی كـوڕان

هاریك
هاریكار
هاژه‌
هاكۆ
هانده‌ر
هانۆ
هاوا
هاوار
هاوبه‌ش
هاوبیر
هاوده‌م
هاوڕاز
هاوڕێ
هاوژین
هاوكار
هاوێر
هاوێژ
هلیمه‌شاپوو
هندرێن
هونه‌
هۆرپه‌
هۆرتك
هۆره‌
هۆزان
هۆستان
هۆشمه‌ند
هۆكار
هۆگر
هۆما
هۆمل
هۆناس
هونه‌ر
هه‌تان
هه‌توان
هه‌جیر
هه‌رده‌
هه‌ردی
هه‌رژین
هه‌رسین
هه‌رمان
هه‌رنگ
هه‌رووت
هه‌ره‌س
هه‌ره‌وز
هه‌رێز
هه‌رێم
هه‌ڕه‌ت
هه‌زبان
هه‌ژار
هه‌ژیار
هه‌ژیر
هه‌ژین
هه‌سان
هه‌ستان
هه‌ستیار
هه‌ڤاڵ
هه‌ڤۆت
هه‌ڵه‌مووت
هه‌ڵبه‌ز
هه‌ڵبه‌ست
هه‌ڵدێر
هه‌ڵزن
هه‌ڵشۆ
هه‌ڵكه‌وت
هه‌ڵكۆ
گه‌ڵگورد
هه‌ڵمه‌ت
هه‌ڵوان
هه‌ڵوێ
هه‌ڵوێست
هه‌ڵۆ
هه‌ڵه‌مووت
هه‌مه‌وه‌ند
هه‌مكار
هه‌ندرێن
هه‌نده‌ران
هه‌وار
هه‌وان
هه‌ودیان
هه‌وراز
هه‌ورام
هه‌ورامان
هه‌ورێ
هه‌وشار
هه‌وێز
هه‌یاس
هه‌یشوو
هیران
هیزل
هیزۆپ
هیلڤان
هیمداد
هیوا
هیران
هێدی
هێرش
هێژا
هێژان
هێڤیدار
هێما
هێمن
هێنه‌ر
هێور
هێویدار

ناوی كــچانهاژه‌
هاڤین
هالان
هامێن
هانا
هانه‌
هانه‌سه‌
هانیس
هاواز
هاواڵ
هاوتا
هاوده‌م
هاوده‌نگ
هاوڕاز
هاوژین
هاوسه‌ر
هاولان
هاونیاز
هاویان
هاوین
هاوێر
هایا
هوما
هۆبه‌
هۆپه‌
هۆرا
هۆره‌
هۆرێ
هۆرێن
هۆزار
هۆستان
هۆنه‌
هۆنیا
هه‌تاو
هه‌توان
هه‌دێن
هه‌راو
هه‌رزا
هه‌رزاڵ
هه‌رزه‌ڵه‌
هه‌رشه‌م
هه‌رمیشك
هه‌رمێ
هه‌رمێله‌
هه‌ریر
هه‌ریسه‌
هه‌رین
هه‌زبێ
هه‌ژان
هه‌ساران
هه‌سنی
هه‌ڤران
هه‌ڤرس
هه‌ڤنكا
هه‌ڤه‌ر
هه‌ڤیان
هه‌لار
هه‌لاوه‌
هه‌له‌ز
هه‌لیلان
هه‌ڵاڵه‌
هه‌ڵشۆ
هه‌ڵز
هه‌ڵمێن
هه‌ڵوێست
هه‌نا
هه‌نار
هه‌ناره‌
هه‌ناو
هه‌نسك
هه‌نگاو
هه‌نگر
هه‌نگوین
هه‌نگووژه‌
هه‌نگین
هه‌نی
هه‌وار
هه‌وری
هه‌ورێ
هه‌ورێن
هه‌وشان
هه‌وشین
هه‌وشینان
هه‌ولێر
هه‌ونا
هه‌وێر
هه‌وێرده‌
هه‌وێز
هه‌وێن
هه‌یاسه‌
هه‌یبه‌ر
هه‌یڤك
هه‌یڤین
هه‌ینار
هه‌یوێ
هێروو
هیزا
هیزان
هیزه‌
هیزل
هیڤه‌
هیمێ
هینگامه‌
هێدی
هێرۆ
هێروو
هێری
هێشوو
هێڤك
هێڤی
هێڤیدار
هێلان
هێلین
هێما
هێنده‌
هێمه‌
هێمۆ
هێور
هێوه‌
هێوی

پیتی ی

نـاوی كـوڕان

یاخی
یاد
یادگار
یارا
یارسان
یاره‌
یارۆ
یازان
یازی
یاسا
یانزۆ
یاوه‌ر
یه‌زدا
یه‌زدۆ
یه‌زدین
یه‌سپان
یه‌كباڵ
یه‌كبوون
یه‌كبین
یه‌كبێژ
یه‌كته‌ن
یه‌كدڵ
یه‌كڕا
یه‌كماڵ
یه‌كمان
یه‌كێتی
یه‌مان

ناوی كــچان

یاباش
یابۆن
یاخچه‌
یاخسه‌مه‌ر
یاخیان
یاده‌ره‌
یادنامه‌
یارا
یارسا
یارۆ
یارێ
یاساماڵ
یاسه‌
یاسه‌مه‌ن
یاله‌
یاڵاوه‌
یاڵه‌
یانه‌
یانگه‌
یاوا
یه‌سنه‌
یه‌ڵدا
یه‌مینان

کۆتایی پیته‌کان

م. دیاکۆ


هه‌ژماره‌ى ئه‌و ئه‌ندامه‌ ڕاگيرا له‌به‌ ر ئه‌وه‌ى په‌يامى تايبه‌تى به‌ شیوه‌يه‌کى زۆرررر خراپ به‌کارهێناوه‌
زوربه‌داخه‌وه‌
به‌رێوه‌به‌رايه‌تى کوردان 

لێره‌ نیه‌

 

#2 2011-04-15 10:51:18

SAFEEN
ده‌سته‌ى به‌رێوه‌به‌ڕان
Kurdistan
dlteng
ناوى ڕاستى: SAFEN
شوێن: KurdistaN
ڕێكه‌وتی به‌ ئه‌ندامبوون‌: 2009-08-26
دواترین سه‌ردان: 2015-07-06
په‌یامه‌كان: 17192
ده‌نگدان :   614 
WindowsXPFirefox

Re: هه‌موو ناوه‌ كوردیه‌كان بۆ ( كچان و كوران )

ده‌ستخوش

ده‌گوازمه‌وه‌ به‌شى  تايبــه‌ته‌ به‌ مـــنداڵان  له‌وێ گونجاوتره‌

smile


بێ وه‌فــــا //مه‌یه‌ سه‌رگۆڕم هه‌ركاتێ مردم چونكه‌ هه‌رخۆت بوویت بۆ گۆڕت بردم !

هـــاوڕێیه‌تی له‌سه‌ر بناغه‌ی ڕاســـتی نه‌مامێکه‌ زۆر به‌هێواشی گه‌شــه‌ ده‌کـــاتن!!
له‌ هه‌مــــوو ژیانمــدا یه‌ك شت ئه‌زانم ئـــــه‌ویش ئـــه‌وه‌یه‌ كه‌ هــــیچ نـــــازانم!

لێره‌ نیه‌

 

#3 2011-04-15 10:53:58

WaFaY
هه‌ژماری ڕاگیراو‌
kurdistan2
dlteng
ناوى ڕاستى: هه‌ڵۆ
شوێن: كوردستانه‌كه‌م
ڕێكه‌وتی به‌ ئه‌ندامبوون‌: 2010-12-15
دواترین سه‌ردان: 2011-09-16
په‌یامه‌كان: 4220
ده‌نگدان :   80 
ویبگه‌
Windows7Safari

Re: هه‌موو ناوه‌ كوردیه‌كان بۆ ( كچان و كوران )

زۆر سوپاس ده‌ستی تۆش خۆش smile


هه‌ژماره‌ى ئه‌و ئه‌ندامه‌ ڕاگيرا له‌به‌ ر ئه‌وه‌ى په‌يامى تايبه‌تى به‌ شیوه‌يه‌کى زۆرررر خراپ به‌کارهێناوه‌
زوربه‌داخه‌وه‌
به‌رێوه‌به‌رايه‌تى کوردان 

لێره‌ نیه‌

 

#4 2011-04-15 11:03:03

Bedar
ئه‌ ندامى نموونه‌ يى
United States
dlxosh
ناوى ڕاستى: بێدار
ڕێكه‌وتی به‌ ئه‌ندامبوون‌: 2010-10-07
دواترین سه‌ردان: 2011-08-03
په‌یامه‌كان: 1310
ده‌نگدان :   27 
WindowsXPFirefox

Re: هه‌موو ناوه‌ كوردیه‌كان بۆ ( كچان و كوران )

ده‌سته‌كانت خۆشبێت سه‌ركه‌وتوبیت بابه‌ته‌كه‌ به‌سود بوو بۆ ئه‌وانه‌ی تازه‌ منداڵیلن بووه‌ ه‌

لێره‌ نیه‌

 

#5 2011-04-15 11:07:09

WaFaY
هه‌ژماری ڕاگیراو‌
kurdistan2
dlteng
ناوى ڕاستى: هه‌ڵۆ
شوێن: كوردستانه‌كه‌م
ڕێكه‌وتی به‌ ئه‌ندامبوون‌: 2010-12-15
دواترین سه‌ردان: 2011-09-16
په‌یامه‌كان: 4220
ده‌نگدان :   80 
ویبگه‌
Windows7Safari

Re: هه‌موو ناوه‌ كوردیه‌كان بۆ ( كچان و كوران )

راست ئه‌كه‌ی بێدارگیان wink
زۆر سوپاس برام


هه‌ژماره‌ى ئه‌و ئه‌ندامه‌ ڕاگيرا له‌به‌ ر ئه‌وه‌ى په‌يامى تايبه‌تى به‌ شیوه‌يه‌کى زۆرررر خراپ به‌کارهێناوه‌
زوربه‌داخه‌وه‌
به‌رێوه‌به‌رايه‌تى کوردان 

لێره‌ نیه‌

 

#6 2011-04-16 00:15:23

مهناز علی
ئه‌نــدام
Kurdistan
asode
ناوى ڕاستى: مهناز علی
شوێن: سلێمانی
ڕێكه‌وتی به‌ ئه‌ندامبوون‌: 2010-09-10
دواترین سه‌ردان: 2011-07-04
په‌یامه‌كان: 582
ده‌نگدان :   
ویبگه‌
WindowsXPFirefox

Re: هه‌موو ناوه‌ كوردیه‌كان بۆ ( كچان و كوران )

ناوی منیشی تیایه‌ هێدیsmile
ده‌ست خۆش


http://c2sopublic.reverbnation.com/Photo/4250632/image/goodbye_1296183178.jpg

لێره‌ نیه‌

 

#7 2011-04-16 00:19:22

WaFaY
هه‌ژماری ڕاگیراو‌
kurdistan2
dlteng
ناوى ڕاستى: هه‌ڵۆ
شوێن: كوردستانه‌كه‌م
ڕێكه‌وتی به‌ ئه‌ندامبوون‌: 2010-12-15
دواترین سه‌ردان: 2011-09-16
په‌یامه‌كان: 4220
ده‌نگدان :   80 
ویبگه‌
Windows7Safari

Re: هه‌موو ناوه‌ كوردیه‌كان بۆ ( كچان و كوران )

به‌راست  sad چۆن دۆزیته‌وه‌ له‌ناو ئه‌م هه‌موو ناوه‌ yikes
زۆر سوپاس هێدی گیان


هه‌ژماره‌ى ئه‌و ئه‌ندامه‌ ڕاگيرا له‌به‌ ر ئه‌وه‌ى په‌يامى تايبه‌تى به‌ شیوه‌يه‌کى زۆرررر خراپ به‌کارهێناوه‌
زوربه‌داخه‌وه‌
به‌رێوه‌به‌رايه‌تى کوردان 

لێره‌ نیه‌

 

#8 2011-04-16 00:33:26

soran_1988
ئه‌ستێــره‌ى کوردان
Kurdistan
bari-asay
شوێن: هـــه‌ولێر
ڕێكه‌وتی به‌ ئه‌ندامبوون‌: 2010-11-28
دواترین سه‌ردان: 2015-06-25
په‌یامه‌كان: 4096
ده‌نگدان :   126 
WindowsXPFirefox

Re: هه‌موو ناوه‌ كوردیه‌كان بۆ ( كچان و كوران )

هه‌روه‌ها ناوی منیش ههههههneutral
ده‌ست خۆش كاكه‌ هه‌ڵۆ بژیت


گــــوڵێك بده‌ له‌یــه‌خه‌ی هــاوڕێكــه‌ت
بــاشــتره‌ لــه‌وه‌ی دوای مـــردنی
گــومــه‌زێكی زێــڕی بۆ درووست بكــه‌ی

ژیان چیه‌ جگه‌له‌ئاشنابونی دووبێگانه‌و بێگانه‌بونی دووئاشنا

sorankh_1988@yahoo.com

لێره‌ نیه‌

 

#9 2011-04-16 00:36:54

WaFaY
هه‌ژماری ڕاگیراو‌
kurdistan2
dlteng
ناوى ڕاستى: هه‌ڵۆ
شوێن: كوردستانه‌كه‌م
ڕێكه‌وتی به‌ ئه‌ندامبوون‌: 2010-12-15
دواترین سه‌ردان: 2011-09-16
په‌یامه‌كان: 4220
ده‌نگدان :   80 
ویبگه‌
Windows7Safari

Re: هه‌موو ناوه‌ كوردیه‌كان بۆ ( كچان و كوران )

برام گه‌ر ناوی تۆی تێدا نه‌بێ ناوی كێی تێدایه‌ big_smile ناوی تۆ كوردیه‌ و زۆر خۆشه‌
زۆر سوپاس سۆران گیان


هه‌ژماره‌ى ئه‌و ئه‌ندامه‌ ڕاگيرا له‌به‌ ر ئه‌وه‌ى په‌يامى تايبه‌تى به‌ شیوه‌يه‌کى زۆرررر خراپ به‌کارهێناوه‌
زوربه‌داخه‌وه‌
به‌رێوه‌به‌رايه‌تى کوردان 

لێره‌ نیه‌

 

#10 2011-04-16 01:59:09

brwa3
ئه‌نــدام
ڕێكه‌وتی به‌ ئه‌ندامبوون‌: 2011-04-14
دواترین سه‌ردان: 2011-05-11
په‌یامه‌كان: 17
ده‌نگدان :   
Windows7MSIE7

Re: هه‌موو ناوه‌ كوردیه‌كان بۆ ( كچان و كوران )

dsat xosh hawre   

لێره‌ نیه‌

 
میوانی به‌ڕێز پێویسته‌ ببیت به‌ئه‌ندام بۆئه‌وه‌ی بابه‌ته‌کان به‌ته‌واوی ببینی.

خوارووی مه‌كۆ

ژماره‌ی ئای پی ئێوه‌ی به‌ڕێز 54.198.92.232

Powered by PunBB
Translated By : Webchin
Copyright (C) 2009-2013
Design And Style By : Mkurdan